RAPORT: Kierunki rozwoju stacji paliw

  1. Wpisz swój adres e-mail w poniższym formularzu
  2. Kliknij przycisk POBIERZ ZA DARMO
  3. Na kolejnej kliknij w link do pobrania raportu w formie elektronicznej

Jak otrzymać bezpłatny egzemplarz raportu w wersji elektronicznej?

7769

taka jest szacowana liczba stacji paliwowych w Polsce

53 km

tyle wynosi w Polsce średnia odległość pomiędzy MOP ze sferą usług

59 mld zł

wpływy do budżetu z tytułu podatków od paliw (VAT, akcyza, opłata paliwowa)

16,4%

o tyle w 2018 roku wzrosła sprzedaż w sklepach przy stacjach paliw

XXI wiek postawił zupełnie nowe wyzwania przed branżą paliwową. Gdy jeszcze w XX wieku obawiano się rychłego wyczerpania zasobów, tylko niektórzy naukowcy przewidywali, że stacjom paliw zagrozi nie brak ropy i produktów ropopochodnych,lecz zmiana modelu transportu. Wynika ona z transformacji modelu życia, której wszystkie prawie branże muszą w jakimś stopniu stawić czoła.

Marek Wróbel

Prezes Zarządu Fundacji Republikańskiej

Partner projektu:

ul. Nowy Świat

4100-042 Warszawa

tel./fax: +48 22 891 07 37

e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org